Tineke Interieur Design

Disclaimer

Disclaimer

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Onderstaand kunt u onze disclaimer lezen.

Tineke Interieur Design

Lees onze disclaimer

De website www.tinekeinterieurdesign.nl gaat zorgvuldig om met het verzamelen, invoeren en analysere van de gegevens op deze website. Helaas is het mogelijk dat er fouten ontstaan op onze website of de getoonde informatie niet juist is.

www.tinekeinterieurdesign.nl is een website van de onderneming Tineke Interieur Design. Tineke Interieur Design is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Tineke Interieur Design of door u aan Tineke Interieur Design middels de website www.tinekeinterieurdesign.nl of anderszins langs elektronische weg.

Het gebruiken van de website www.tinekeinterieurdesign.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van diensten of producten als resultaat van informatie verkregen via www.tinekeinterieurdesign.nl is derhalve uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

www.tinekeinterieurdesign.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Tineke Interieur Design via deze website www.tinekeinterieurdesign.nl. Tineke Interieur Design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Ook garandeert www.tinekeinterieurdesign.nl niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken hiervan.

Disclaimer 780x760