Project voetbalkantine

Ontwerp voetbalkantine

INTERIEUR DESIGN

Ontwerp voetbalkantine

Een kantine met trots en behoefte om de club weer aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen. Op een speelse manier is rekening gehouden met de wensen en eisen van de verschillende leeftijdsgroepen. De focus lag op het hufterproof inrichten van de club waar een grote groep mensen tegelijk aanwezig is en verschillende doelgroepen samen komen. Na de stijlkeuze hebben we een inventarisatie gemaakt van de inrichting die hergebruikt wordt en zijn verschillende nieuwe meubels en maatwerkoplossingen aan het ontwerp toegevoegd.